Dane Klubu

Rejestracja: ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych UM w Szczecinie pod nr 109 z dnia 22 lutego 2012 roku
Regon: 321193000
NIP: 9552332466
Konto: PKO BP SA 10 1020 4812 0000 0802 0119 9777

Władze Klubu:
Zarząd:
Karol Radzimski – prezes zarządu
Michał Bolin – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Patryk Lipień – przewodniczący
Artur Malec – sekretarz
Piotr Jarmużewski – członek komisji

Pomagają nam

Urzad Miasta Szczecin
Szczecin
CKS
LepszyProjekt
Prawobrzeże
Spondylus
Spondylus - Podologia
Water Planet
Aktywuj Siebie
Fit Test Laboratorium badań sportowców
Fizjoterapia na kółkach
Agencja reklamowa BESK